Thanh Khê: Thông báo v/v tổ chức Tang lễ Cố Hòa Thượng Thích Từ Hoa

Facebookmail

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

QUẬN THANH KHÊ

BAN  TRỊ  SỰ

 VP: chùa Thanh Hà, 541 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
Số: 31/TB-BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

v/v tổ chức Tang lễ Cố Hòa Thượng Thích Từ Hoa

Kính gởi: – Các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự quận Thanh Khê;

                – Trú trì, Ban Hộ tự các chùa, Tịnh xá trong quận Thanh Khê.

Hòa thượng THÍCH TỪ HOA

-Trú trì Chùa Thuận Thành, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

-Khai sơn Chùa Huệ Quang, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 03 tháng 6 năm 2021 (nhằm ngày 23 tháng 4 năm Tân Sửu) tại chùa Thuận Thành, Phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

* Trụ thế: 94 năm – * Hạ lạp: 46 năm

Tang lễ được tổ chức tại chùa Thuận Thành, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

– Lễ nhập kim quan lúc 06 giờ 00 ngày 05 tháng 06 năm 2021 (25/4/Tân Sửu)

– Lễ viếng bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 05 tháng 06 năm 2021 (25/4/Tân Sửu) đến 20 giờ 30 ngày ngày 07 tháng 06 năm 2021  (nhằm ngày 27/4/Tân Sửu).

– Lễ Tham Phật Yết Tổ vào lúc 14 giờ 00 ngày 07 tháng 06 năm 2021  (nhằm ngày 27/4/Tân Sửu) tại Tổ đình Phổ Đà, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng.

– Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 08 tháng 06 năm 2021 (nhằm ngày 28/4/Tân Sửu), sau đó cung tiễn kim quan Hòa Thượng làm Lễ Trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Xá lợi của Hòa Thượng cung thỉnh nhập bảo tháp tại Chùa Huệ Quang, phường Hòa An quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

II. THAM DỰ TANG LỄ VỚI Ý THỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH:

Thực hiện:

  • Công văn số 106/CV-HĐTS ngày 08/5/2021 về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
  • Công văn số 2581/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 của UBND tp. Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19;
  • Công văn 104/BTG-NV ngày 29/4/2021 của Ban Tôn giáo tp. Đà Nẵng về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
  • Thông tư số 37 TT-BTS ngày 12/5/2021 v/v điều chỉnh việc tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư Kiết hạ 2565 và thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của Ban Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng;

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê – Ban Tổ chức tang lễ kính đề nghị các Ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự quận, quý vị Trú trì, Ban hộ tự các chùa, tịnh xá trong quận thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Hướng dẫn Tăng, Ni và Phật tử nhận thức rõ ràng sự nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nâng cao ý thức trách nhiệm phòng, chống dịch covid-19 vì an toàn sức khỏe đối với bản thân và cộng đồng, không chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh,

Nhằm thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, Ban Trị sự quận – Ban Tổ chức tang lễ rất mong được sự hợp tác của các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự quận, quý vị Trú trì, Ban hộ tự, chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử các chùa, tịnh xá trong quận khi về chùa Thuận Thành làm lễ phúng viếng tưởng niêm công đức Giác linh Cố Hòa Thượng tân viên tịch cần quan tâm thực hiện các việc sau đây:

  • Hạn chế tối đa số lượng thành viên phái đoàn đi phúng viếng đến mức có thể.
  • Không tổ chức đi phúng viếng dưới hình thức kết hợp, tháp tùng các tổ chức ban ngành, các chùa lại với nhau để tránh tình trạng dồn ứ tập trung đông người.
  • Liên hệ đăng ký trước với Ban Tổ chức để được bố trí thời gian thích hợp nhằm tránh tình trạng chờ đợi dẫn đến tình trạng tụ tập đông người.
  • Tại lễ trường, các phái đoàn và mỗi cá nhân cần làm theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức – Ban trật tự tang lễ đối với việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách…
  • Thực hiện xong nghi lễ phúng viếng, mọi người trật tự ra về, tránh tình trạng tụ tập đông người không cần thiết tại lễ trường.

Để góp phần công đức cho việc tổ chức tang lễ được thành tựu viên mãn, rất mong chư tôn đức và quý Phật tử thực hiện tốt Thông báo này.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Các thành viên BTS và BTC “để thực hiện”

-Ban Tôn giáo tp. Đà Nẵng;                                                                   

-Phòng PA02 Công an tp. Đà Nẵng;

-UBND,UBMTTQVN, CA Q. Thanh Khê;

-UBND,UBMTTQVN, CA P. Tam Thuận;

                          “để kính tường”

-Niêm yết;

-Lưu VP.     

TM. BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(đã ký)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN

 

Bài mới đăng

Comments are closed.