Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Facebookmail

Sáng 21-1 (19-12-Tân Sửu), Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ truy điệu, phụng tống kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm nhập bảo tháp.

Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm viên tịch

Hiện diện tham dự lễ truy điệu của Giáo hội tại chùa Hoà Lạc (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức lễ tang; cùng chư vị giáo phẩm Phó Chủ tịch, thành viên Ban Lễ tang: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự), chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương, các Ban, Viện Trung ương, lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố cùng đông đảo Tăng Ni tham dự.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, các cơ quan trung ương, tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành khác cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 2
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cung tuyên tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Trước Giác linh đài tại lễ đường nơi tôn trí kim quan Đại lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã cung tuyên tiểu sử, ôn lại hành trạng một đời tu hành với 98 năm trụ thế của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm (xem toàn văn tiểu sử tại đây).

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN.

Theo đó, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhắc lại nét nổi bật trong công hạnh của Đại lão Hòa thượng Phó Pháp chủ GHPGVN: “Gần một trăm năm thác tích trần hoàn, ngài đã thắp sáng tâm đăng bao thế hệ. Từ thuở đồng chân nhập Đạo, ngài một lòng tinh tấn tu hành, đèn trí tuệ ngày thêm sáng tỏ”.

Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 3
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cung tuyên lời tưởng niệm của GHPGVN

“Ngài đã âm thầm gây dựng chốn già-lam, gìn giữ ngọn đèn trí tuệ của Đức Như Lai được Tổ Tổ tương truyền từ Hán Văn đến Lai Thành, và Yên Bình ngọn đèn thiền tỏa sáng. Cả cuộc đời của ngài sống hết mình, bình dân, giản dị, siêng năng, cần cù, hòa nhã, nhẫn nhục dù thế cuộc xoay vần, dù ở cương vị nào ngài vẫn nghiêm trang cốt cách thoát tục: tay lần tràng hạt, miệng niệm Nam-mô. Tuy rất nghiêm khắc với bản thân nhưng đối với tứ chúng lại khiêm cung, hòa nhã, với đạo hạnh từ bi, khiêm cung, ái kính, lời nói chân thành chất phác nên khi tiếp xúc với mọi người, mọi tầng lớp tín đồ Phật tử lời dạy của ngài như dòng suối mát dịu hiền khiến ai cũng cảm mến và nhất mực cung kính. Giữa vùng đất Kim Sơn lịch sử, ngài là gương sáng tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết Lương – Giáo chung tay dựng xây quê hương đất nước”, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cung tán.

Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 4
Chư vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN tham dự

Lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN cũng nhắc lại hạnh lân mẫn của Đại lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, khi tuổi cao nhưng ngài không bao giờ quản ngại dạo khắp đó đây đem thân giáo và khẩu giáo của ngài thắp sáng niềm tin chính pháp cho bao người con Phật. “Ngài đã phụng sự Phật pháp đến giây phút cuối cùng trước lúc an nhiên thâu thần thị tịch thật bình dị như gần một trăm năm ngài hiện hữu trên thế giới này”.

“Chúng con nguyện đoàn kết hòa hợp biến mất mát này thành sức mạnh để xây dựng và phát triển ngôi nhà GHPGVN ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc”, trước Giác linh đài Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đại diện phát nguyện (xem toàn văn lời tưởng niệm tại đây).

Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 5
Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, quan khách và Phật tử đã trang nghiêm dành một phút tưởng niệm công hạnh của Đại lão Hòa thượng Phó Pháp chủ tân viên tịch.

Cung kính tại lễ đường, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Phó ban Tổ chức lễ tang đọc lời cảm tạ.

Toàn thể hội chúng đã đồng tụng kinh Chuyển pháp luân, sau đó đồng thanh niệm Phật cung tiễn kim quan Đại lão Hòa thượng rời lễ đường, nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Hoà Lạc (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), trú xứ gắn với một đời hành đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm.

Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 6
Chuẩn bị di quan nhập bảo tháp

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm đối với Đạo pháp và Dân tộc, GHPGVN quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội.

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13g 30 ngày 18-1-2022 (16-12-Tân Sửu) tại chùa Hòa Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Trụ thế: 98 năm, Hạ lạp: 78 năm.

Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 7
Thượng tọa Thích Thọ Lạc cảm tạ

Ban Lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm gồm 26 thành viên, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN làm Trưởng ban. Ban Tổ chức tang lễ do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Trưởng ban; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Hình ảnh lễ cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Hòa Lạc:

Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 8
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 9
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 10
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 11
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 12
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 13
 
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 14
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 15
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 16
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 17
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 18
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 19
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 20
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 21
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 22
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 23
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 24
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 25
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 26
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 27
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 28
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 29
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 30
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 31
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 32
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 33
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 34
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 35
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 36
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 37
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 38
Trang nghiêm lễ truy điệu, di quan, nhập bảo tháp Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm ảnh 39
Bảo tháp an trí trong khuôn viên chùa Hòa Lạc (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình)

Bài mới đăng

Comments are closed.