Gửi bài

Kính thông báo !

Bộ phận kỹ thuật web Ban TTTT đang xây dựng hệ thống đăng bài.

Tạm thời quý vị gửi mail trực tiếp đến:

daoluc107@gmail.com, thichchaudat@gmail.com

để kịp thời đưa tin. Sau khi hệ thống đăng bài hoàn thiện, chúng tôi sẽ gửi tài khoản đăng nhập đến từng cá nhân, đơn vị để tự chủ động đưa tin lên hệ thống.

Trân trọng !

lưu ý: Giảm dung lượng ảnh 615px để tối ưu tốc độ web trước khi đăng bài. Có thể tải phần mềm giảm dung lượng ảnh tại đây

http://www.fotosizer.com/download.aspx (xin lưu ý Change quality to 90% và size ảnh 615px)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI