Liên hệ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa Chỉ: 574 Ông Ích Khiêm – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng

Hotline: 02363823870

Xin vui lòng gửi nội dung góp ý đến Ban quản trị Website

để giúp chúng tôi hoạt động tốt hơn.