THÔNG BÁO V/v Cấp nhanh giấy Chứng nhận Phật tử cho hàng Cư sỹ Phật tử

Facebookmail

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TP. ĐÀ NẴNG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

VP: Chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, ĐN

———

Số: 19/TB-HDPT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Đà nẵng, Ngày 19 tháng 3 năm 2021

THƯỢNG KHẨN

THÔNG BÁO

V/v Cấp nhanh giấy Chứng nhận Phật tử cho hàng Cư sỹ Phật tử

        Kínhgởi :

– CÁC PHÂN BAN, TIỂU BAN THUỘC BAN HDPT TP. ĐÀ NẴNG

– BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ CÁC QUẬN HUYỆN

– TRÙ TRÌ, BAN HỘ TỰ CÁC CHÙA, TỊNH XÁ, TỊNH THẤT   TRONG THÀNH PHố ĐÀ NẴNG

 • Căn cứ Công văn số 52/HĐTS-VP1 ngày 16/3/2021 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN chỉ đạo về việc cấp nhanh giấy Chứng Nhận Phật Tử để phục vụ việc đăng ký mục 7 tờ khai Căn cước công dân là Phật giáo đối với Cư sỹ Phật tử khi làm CCCD;
 • Căn cứ Công văn số 002/2021/TB-BHDPT ngày 17/3/2021 của BHD Phật tử Trung ương GHPGVN hướng dẫn việc cấp Giấy Chứng nhân Phật tử;
 • Thừa ủy quyền Ban Thường trực BTS GHPGVN TP Đà Nẵng tại Văn thư số 19/VT-BTS ngày 17/3/2021 về việc triển khai thực hiện việc cấp Giấy Chứng nhận Phật tử;

Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến quý Phân ban, Tiểu ban trực thuộc Ban HDPT GHPGVN thành phố; Ban HDPT các quận huyện; quý vị Trụ Trì, Ban Hộ Tự và các đạo tràng Phật tử hiện đang sinh hoạt tại các chùa cơ sở về việc cấp giấy Chứng nhân Phật tử như sau:

 1. Đối tượng được cấp Giấy Chứng nhận Phật tử:

Tất cả các Phật tử đã Quy y Tam Bảo đang sinh hoạt, tu học tại các chùa, tự, viện, tổ đình, tịnh xá,tịnh thất thuộc GHPGVN thành phố Đà Nẵng, có Quốc tịch Việt Nam, Tuổi đời từ 15 tuổi trở lên.

 1. Phương pháp thực hiện:
 • Các đạo tràng lập danh sách theo lý lịch trích ngang của các cư sỹ Phật tử xin cấp giấy Chứng nhận Phật tử
 • Danh sách có sự xác nhận của vị Trụ trì (hoặc Trưởng Ban hộ tự nếu chùa chưa có Trụ trì) nơi đương sự sinh hoạt, theo biểu mẫu dưới đây:
 • Biểu mẫu danh sách xin cấp giấy Chứng nhận Phật tử:

 

Số TT Họ và tên Pháp danh Năm sinh Địa chỉ Quy y tại Sinh hoạt tại
1
2

 

 • Nộp 01 tấm ảnh thẻ cở 3×4 cm. Ảnh chụp chính diện, cắt tóc gọn gàng, sau ảnh ghi rõ họ và tên, pháp danh và năm sinh
 • Trang phục:

+ Nam: áo sơ mi lam, đeo cà vạt màu tối hoặc mặc áo tràng màu lam.

+ Nữ: áo dài hoặc áo tràng màu lam.

 1. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:
 • Địa điểm: Văn phòng Ban trị sự GHPGVN Tp Đà Nẵng – chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, Tp. Đà Nẵng. Số điện thoại liên lạc: 0949709009 – gặp cư sĩ Đồng Phú.
 • Thời gian: Từ ngày 18/3/2021 đến 30/4/2021. Trường hợp sau thời gian này các Phật tử chưa làm kịp thì tiếp tục được cấp đợt sau.

 

Trên đây là một số nhiệm vụ thiết thực, quan trọng trước mắt cần làm ngay. Vì sự hưng long của đạo pháp, sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là trong thời điểm Bộ Công An đang triển khai đề án cấp thẻ Căn cước công dân hiện nay; ban HDPT GHPGVN thành phố Đà Nẵng rất mong được quý vị Trụ trì, Ban hộ tự các chùa cơ sở kính đề nghị quý Phân ban, Tiểu ban, Ban HDPT GHPGVN các quận,  huyện, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ tự các cơ sở tự viện khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung được hướng dẫn tại Thông báo này.

Kính chúcPhật sự viên thành !

 

Nơi nhận:

–   Như trên

(để phối hợp thực hiện)

–  BTS GHPGVN các quận, huyện

(để kính tường và giúp đỡ)

–   Lưu VP.

 

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN


Bài mới đăng

Comments are closed.