Hải Châu: Ban Tăng sự Phật giáo thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ nhất NK 2022-2027

Facebookmail

Chiều ngày 30/11/2023, tại Văn phòng Ban Trị sự PG thành phố (Chùa Pháp Lâm, 574 đường Ông Ích Khiêm, phường Nam Dương, quận Hải Châu), đã diễn ra Hội nghị Ban Tăng sự Phật giáo thành phố lần thứ nhất.

Sau phần niệm Phật cầu gia hộ, Hội nghị đã cung thỉnh chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa, Thư ký và Kiểm soát Hội nghị.

Hội nghị đã cung thỉnh chư tôn đức Chứng minh Hội nghị: HT Thích Như Thọ; HT Thích Huệ Thường, HT Thích Trí Viên – Đồng thành viên HĐCM, CM BTS GHPGVN thành phố Đà Nẵng; HT Thích Bửu Thiện; HT Thích Minh Thành – Đồng Chứng minh BTS PG Tp. Đà Nẵng; HT Thích Từ Nghiêm – UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng.

 

Hội nghị đặt dưới sự Chủ tọa của HT. Thích Huệ Vinh, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự PG Tp. Đà Nẵng; TT Thích Thông Đạo – UV HĐTS, Phó Trưởng ban thường trực BTS PG tp. Đà Nẵng; HT Thích Đức Trí; HT Thích Huệ Thông; TT Thích Hạnh Tấn; TT Thích Chúc Tín; TT Thích Pháp Châu – Đồng Phó Ban Trị sự Phật giáo thành phố.

Cung thỉnh chư tôn đức Ban Thư ký: TT Thích Huệ Chấn; TT Thích Đạo Lực; Đại Đức Thích Đồng Dũng. Ban Kiểm soát: Đại Đức Thích Thông Diệu; Đại Đức Thích Nguyên An; Đại Đức Thích Minh Liêm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, HT Thích Huệ Vinh tri ân sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Chứng minh, chư tôn đức Tăng, Ni Trú trì các tự viện, chư Tỳ kheo, Tỳ kheo ni đang tu học trên địa bàn thành phố. Hòa thượng cho biết : “ Tăng già là Trưởng tử của Như Lai, là Trú trì chánh pháp nghĩa là duy trì, gìn giữ, bảo vệ chánh pháp. Điều đó có nghĩa là khi nào Tăng già còn hiện diện trên thế gian thì Phật giáo còn tồn tại. Vai trò của Tăng già đối với sự thịnh suy của Đạo pháp quan trọng bao nhiêu thì trách nhiệm của Tăng già lại càng nặng nề bấy nhiêu. Chính vì vậy, trong hệ thống hoạt động của Giáo hội. Tăng sự là cốt lõi, là nền tảng của tổ chức Giáo hội và luôn đặt trong mối tương quan mật thiết, bao trùm tới tất cả hoạt động Phật sự… “

Tiếp đó,  Thượng tọa Thích Thanh Bảo – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng Nhiệm kỳ 2022-2027 với 04 vị Chứng minh và 26 thành viên do HT Thích Huệ Vinh làm Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm – Trưởng BTS GHPGVN thành phố đã trao quyết định đến Ban Tăng sự.

Thượng tọa Thích Huệ Chấn – Chánh thư ký Ban Tăng sự đã báo cáo sinh hoạt và chương trình hoạt động của Ban Tăng sự. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số các cơ sở Phật giáo trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng có 114 cơ sở trong đó Bắc Tông 110 cơ sở, Nam tông 01 cơ sở, Khất Sĩ 03 cơ sở với số lượng Tăng Ni là 698 vị trong đó hàng giáo phẩm có 17 Hòa Thượng, 34 Thượng Tọa, 09 Ni Trưởng, 19 Ni Sư.

Tại Hội nghị, trong tinh thần xây dựng Chư tôn đức đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm kiện toàn phương thức hoạt động sắp tới đạt hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo của thường trực Ban Trị sự, HT Thích Từ Nghiêm – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố tán thán và ghi nhận công đức của Ban Tăng sự thành phố đã tổ chức được Hội nghị lần này, chúc cho các thành viên Ban Tăng sự sẽ thành tựu công đức trên lĩnh vực truyền trì mạng mạch Phật pháp, phát triển Giáo hội thành phố trang nghiêm trong hiện tại và tương lai.

Tiếp đó, TT Thích Đạo Lực – Phó Thư ký Ban Tăng sự đã thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm lời nói đầu và 07 điểm đã được Hội nghị thống nhất thông qua trên tinh thần hoan hỷ, đoàn kết, trí huệ và quyết tâm xiển dương Giáo hội.

Trước khi hồi hướng khép lại Hội nghị, TT Thích Thông Đạo – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự cảm ơn chư tôn giáo phẩm cùng chư Tăng Ni đã đến tham dự Hội nghị, kính chúc chư vị thân tâm thường an lạc.

Một số hình ảnh ghi nhận được :

Tin, ảnh : Quảng Không – Ban TT-TT PG Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.